Veel gestelde vragen

Hoe reserveer ik een telefonische vergadering?
Reserveren is niet nodig. GreenConference is altijd beschikbaar.
Hoe kom ik aan een code voor mijn vergadering?
Deze bepaalt u helemaal zelf, evenals het aantal cijfers waaruit deze bestaat. GreenConference adviseert wel om minimaal vier cijfers te gebruiken en om geen voor de hand liggende codes te gebruiken.
Is er een eenvoudige manier om een code te bedenken en onthouden?
Ja, bijvoorbeeld door een password af te spreken. U toetst dit in via de letters op de toetsen van uw telefoontoestel.
Moet ik mijn code laten weten aan GreenConference?
Nee. Alleen de overige deelnemers van de vergadering moeten de code kennen.
Wat kost het gebruik van de dienst?
GreenConference kost € 0,15 per minuut, per deelnemer (€ 0,126 per minuut exclusief BTW). Er zijn geen eenmalige, abonnementskosten of andere kosten verbonden aan het gebruik van deze dienst. Alleen het gebruik van de dienst wordt in rekening gebracht.
Hoe kan GreenConference zo goedkoop zijn?
Het gebruik van de dienst verloopt zonder tussenkomst van een operator. GreenConference hoeft dus geen medewerkers paraat te hebben die vergaderingen inplannen, starten en uitbellen naar de deelnemers. Uiteraard is er wel een GreenConference helpdesk waar u te woord gestaan wordt door een van onze medewerkers. Deze kunt u bereiken via 087 000 1971 (optie '4').
Kan ik iemand laten deelnemen op mijn kosten?
Ja. Indien u de beschikking heeft over een toestel met twee of meer lijnen waarmee u kunt doorverbinden, is dit mogelijk. Het werkt als volgt. U belt eerst naar de persoon die op uw kosten kan deelnemen aan de vergadering. Vervolgens belt u naar GreenConference. U toetst '1' om een vergadering te starten of bij te wonen en de code van uw vergadering. Tenslotte verbindt u de eerder gebelde deelnemer door met GreenConference. Op deze wijze kunt u ook meerdere personen op uw kosten laten deelnemen aan GreenConference.
Is er een beperking in de duur van de vergadering?
Nee. U kunt zo lang vergaderen als u wilt.
Hoeveel deelnemers kunnen deelnemen aan mijn vergadering?
Technisch gezien is het aantal deelnemers aan uw vergadering ongelimiteerd. Uiteraard is het wel verstandig om bij een vergadering met veel personen vooraf een aantal omgangsregels af te spreken. Bijvoorbeeld dat er niet door elkaar heen wordt gesproken en dat u, voordat u iets inbrengt, uw naam uitspreekt.
Kunnen er ongenode gasten deelnemen aan mijn vergadering?
Nee. Uitsluitend personen die de afgesproken code intoetsen worden in uw vergadering toegelaten. Om deze reden is het van belang dat u geen voor de hand liggende code gebruikt. GreenConference adviseert het gebruik van codes met minimaal 4 cijfers maar u bent vrij om een code te kiezen die bestaat uit bijvoorbeeld 10 cijfers. U bent zelf verantwoordelijk voor de code die u kiest en voor het delen van uw code met uw andere deelnemers.
Kunnen anderen ongemerkt deelnemen aan mijn vergadering?
Nee. Elke nieuwe deelnemer wordt aangekondigd met een akoestisch signaal.
Kan er vanuit het buitenland worden deelgenomen aan GreenConference?
Ja. Dit kan door in te bellen naar het internationale inbelnummer +31 20 240 1987. Let op: er moet minimaal een deelnemer zijn die vanuit Nederland inbelt (087 000 1971).
Wat krijgt iemand te horen die vanuit het buitenland inbelt?
Deelnemers die inbellen vanuit het buitenland komen in een Engelstalig menu.

Problemen oplossen

Inbellen vanuit het buitenland met een Nederlandse mobiele telefoon lukt niet, hoe los ik dit op?
Vanuit het buitenland kan aan GreenConference worden deelgenomen door in te bellen op het internationale toegangsnummer +31 20 240 1987. Indien u vanuit het buitenland met een Nederlandse mobiele telefoon belt naar een internationaal toegangsnummer kunt u op een probleem stuiten. GreenConference ziet u in sommige gevallen als een beller die inbelt vanuit Nederland, ook al bent u in werkelijkheid in het buitenland. De oplossing is dan om vanuit het buitenland met uw Nederlandse mobiele telefoon 087 000 1971 te bellen. Als ook dat niet lukt kunt u het beste een ander toestel gebruiken met een nummer van het land waar u zich op dat moment bevindt.
Het bellen van 087-nummers is in ons bedrijf niet mogelijk, wat moet ik doen?
Sommige bedrijven hebben hun bedrijfstelefooncentrale geblokkeerd voor het bellen naar 087-nummers. Dit is op te lossen door een intern doorkiesnummer in dienst te stellen dat wordt doorgeschakeld naar 087 000 1971. Het is ook mogelijk om de bedrijfscentrale zo te programmeren dat het bellen van een specifiek 087-nummer wel mogelijk is. Om na te gaan welke oplossing in uw situatie het eenvoudigst is, kunt u het beste contact opnemen met degene die in uw organisatie verantwoordelijk is voor telecommunicatie. GreenConference werkt natuurlijk ook met een mobiele telefoon.
GreenConference reageert niet op de door mij ingetoetste keuze. Hoe kan dat?
Mogelijk is uw toestel of telefooncentrale niet ingesteld op het uitzenden van DTMF-tonen. Lees in de gebruikshandleiding van uw toestel hoe u dit activeert, of vraag advies aan degene die in uw organisatie verantwoordelijk is voor telecommunicatie. Bij sommige bedrijfcentrales moet u eerst een 9 toetsen voor u DTMF kunt zenden.

Heeft u nog andere vragen? Bel dan 087 000 1971 en kies voor optie '4' of stuur een email naar info@greenconference.nl.