Dubbelgroen

Meer bos

GreenConference wil meer bos in Nederland. Meer bos betekent meer plezier en een schonere lucht.

Nu betaat Nederland voor ongeveer 10% uit bos. Wij denken dat er ruimte is voor meer bos. Juist ook rond de stedelijke gebieden. Zodat ieder er van kan genieten.

Stel je voor dat de steden die nu weinig bos kennen ook flinke bossen hebben, met fiets- en wandelpaden en bijvoorbeeld mooie klimaatneutrale kantoren en restaurants aan de randen.

Meer bos betekent ook meer schone lucht. Een volwassen boom neemt per jaar ca. 50 kg CO2 op. Stel dat we in staat zouden zijn om te groeien naar 15% bos in Nederland, dan betekent dit ca. 3,5 miljoen extra bomen die ca. 70.000 ton CO2 opnemen. Dit is procentueel slechts een klein deel van onze totale uitstoot, maar toch bijna gelijk aan de uitstoot van 8.000 gezinnen1.

Minder reizen, minder CO2 uitstoot

GreenConference staat voor modern werken; flexibel, deels thuis, gebruik makend van de technologische mogelijkheden om onafhankelijk van plaats te werken.

Door meer gebruik te maken van telefonisch vergaderen bespaart u reiskilometers en stoot u dus minder CO2 uit. Met een gemiddelde auto stoot u iedere 5 kilometer ca. 1 kilogram CO2 uit. Een gemiddelde telefonische vergadering heeft 3,8 deelnemers.

Stel dat er gemiddeld per telefonische vergadering 50 km minder wordt gereden dan bij een vergadering met elkaar op kantoor, dan betekent dit dat 5 telefonische vergaderingen per jaar evenveel CO2 uitstoot voorkomen, als een boom gemiddeld in een jaar opneemt.

1Bronnen stichting Milieu Centraal, stichting Milieunet en TNO.

Aannames; van 10% naar 15% bos in Nederland betekent van 3.447 km2 naar 1.723 km2 bos. Uitgaande van 2.000 bomen per km2 betekent dit 3,5 mln bomen, goed voor 70.000 ton CO2 wat gelijk is aan de uitstoot van 7.778 gezinnen.

In de periode van 1996 tot en met 2006 is de groei in bosoppervlakte in Nederland 2,7% geweest (95 m2 km).